Działalność Spółki

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przedsiębiorstwo wykonuje funkcje zarządcy nieruchomości oraz prowadzi wszelką działalność usługową w zakresie:  

 • zarządzania nieruchomościami,
 • sporządzania świadectw energetycznych,
 • administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Olkusz,  
 • administrowania wspólnotami mieszkaniowymi,  
 • administrowania terenami, budynkami, lokalami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych,  
 • pełnienia zastępstwa inwestycyjnego w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji zarządzanych budynków,  
 • utrzymania czystości i porządku w obrębie zarządzanych nieruchomości.  

Zakres zarządzania i administrowania nieruchomościami obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych,  
 • obsługę prawną,  
 • obsługę bankowo-księgową,  
 • obsługę administracyjną,  
 • obsługę techniczną nieruchomości.