Władze Spółki

Zgromadzenie wspólników

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu

(właściciel 11 949 udziałów (ponad 99%) w kapitale zakładowym Spółki)

 

Rada Nadzorcza

Wiesław Dryński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Jędrychowska - Wiceprzewodnizący Rady Nadzorczej

Marzena Czajkowska - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Szpiech-Dutkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Trepka - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Jolanta Dudkiewicz - Prezes Zarządu

Jakub Dutkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Regina Trepka - Członek Zarządu