Udzielanie informacji telefonicznych

Nawiązując do wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu co do zasady nie udziela informacji telefonicznych na tematy podlegające ochronie danych, w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą być przekazywane tą drogą jedynie tym interesantom, którzy złożą pisemne upoważnienie dotyczące udzielania informacji telefonicznych.
Stosowną dyspozycję należy złożyć osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz aktualnej książeczki opłat. Dyspozycję należy złożyć w siedzibie spółki, pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz.


Uwaga! W przypadku  nie złożenia dyspozycji, nie będzie możliwości uzyskania informacji drogą telefoniczną.