Historia

Początki działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olkuszu sięgają 1951r., kiedy to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olkuszu powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przedsiębiorstwa te w 1973 r. zostały połączone. Powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzące usługi kompleksowe z zakresu gospodarki komunalnej oraz zarządzania budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi.

W 1994 r. w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową Spółkę Gminy Olkusz, powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000064251 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.

W 2006 r. Miasto i Gmina Olkusz dokonała sprzedaży swoich udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółce o nazwie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, założonej przez pracowników PGK.

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Jako prywatna spółka prawa handlowego, przedsiębiorstwo rozwija się dynamicznie z roku na roku, czego przykładem są prestiżowe nagrody Geparda Biznesu, które przyznano firmie dwukrotnie – w 2009 i 2012 roku.

 

Galeria

czwartek, 27 wrzesień 2018